طراحی کارخانه

طراحی کارخانه بر اساس نقشه‌های تهیه شده بعد از انتخاب نوع خط تولید و بازدید از محل اجرا انجام می‌شود. طراحی کارخانه‌های کنسرویجات باید به‌گونه‌ای انجام شود که ضوابط تدوین شده سازمان غذا و دارو را در مورد محصولات کنسروی برآورده نماید. در موارد که اجرای خط تولید به‌صورت کارگاهی مد نظر باشد، طراحی کارخانه باید بر اساس حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای کوچک تولید و بسته‌بندی، انجام شود.

طراحی کارخانه‌های محصولات کنسروی

طراحی کارخانه‌های محصولات کنسروی بر اساس یک سری استاندارهای مشخص و بر اساس  نقشه‌های تهیه شده بعد از انتخاب نوع خط تولید و بازدید از محل اجرا انجام می‌شود. در طراحی کارخانه‌‌های کنسروی‌جات، علاوه بر اختصاص فضای مشخصی به خط تولید باید فضاهای معین نیز جهت اجرای سایر بخش‌های کارخانه از قبیل انبار، سردخانه و آزمایشگاه مطابق استانداردهای طراحی، لحاظ شود.

طراحی کارخانه با توجه به محل احداث کارخانه و همچنین بسته به ظرفیت خط تولید انجام می‌شود. طراحی کارخانه‌های محصولات کنسروی باید مطابق با استاندارد تدوین شده توسط سازمان غذا و دارو با عنوان حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع فرآورده‌های کنسروی (گوشتی و غیر گوشتی) انجام شود.

  • سالن تولید: جهت جانمایی ماشین‌آلات خط تولید
  • سردخانه: جهت نگهداری مواد اولیه (گوجه‌‌فرنگی، میوه و …) در دمای ۴ تا ۷ درجه سانتی‌گراد
  • انبار قرنطینه: جهت نگهداری محصولات قبل از انجام کنترل کیفیت
  • انبار محصول: جهت نگهداری محصول نهایی (رب گوجه‌فرنگی، کمپوت، مربا و …) پس از انجام کنترل کیفیت جهت عرضه به بازار
  • انبار بسته‌بندی: جهت نگهداری وسایل بسته‌بندی نظیر قوطی، شیشه، درب قوطی و …
  • انبار ضایعات: جهت نگهداری مواد مازاد تولید از قبیل تفاله گوجه‌فرنگی، رب سوخته و …
  • آزمایشگاه میکروبی و شیمیایی: جهت انجام آزمون‌های استاندارد از قبیل سنجش بریکس‌‌، PH، خاکستر غیر محلول در اسید، شمارش کلی باکتری و …
  • اتاق دیگ بخار: جهت جانمایی دیگ بخار خط تولید رب در فضایی خارج از سالن تولید
  • اتاق باسکول: جهت توزین مواد اولیه و محصولات
  • دفاتر ادارای: جهت اسکان مدیریت، رفاهی کارگران و سایر بخش‌های مربوط به پرسنل تولید
لی اوت کارخانه

طراحی کارخانه توسط گروه صنعتی سیمرکو

گروه صنعتی سیمرکو با تجربه‌‌ای که از مشارکت در طراحی، ساخت، تجهیز و راه‌اندازی کارخانه‌های گوناگون در اختیار دارد، مراحل طراحی کارخانه را مطابق با نیازهای مشتریان و با در نظر گرفتن ضوابط و استانداردهای موجود انجام می‌دهد. تیم فنی شرکت سیمرکو پس از برگزاری جلسات توجیهی و انجام نیازسنجی کارفرما، در محل پروژه مورد نظر حاضر شده و عملیات نقشه‌برداری از سایت را آغاز می‌کند. به‌طور کلی مراحل تهیه نقشه‌های اجرایی کارخانه توسط سیمرکو عبارتند از:

طراحی کارخانه توسط سیمرکو
آقای دکتر اسماعیلی زاده و آقای مهندس مهدی زاده پرسنل گروه صنعتی سیمرکو در حال بررسی نقشه جانمائی ماشین‌آلات خط تولید