ماشین‌آلات استریلیزاسیون

انواع ماشین‌آلات استریلیزاسیون سیمرکو

اتوکلاو اتومات

اتوکلاو تمام‌اتوماتیک کنسروسازی

اتوکلاو تمام‌اتوماتیک کنسروسازی جهت انجام فرآیندهای استریلزاسیون و پخت اولیه در خطوط تولید کنسرو ماهی و کنسرو حبوبات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتوکلاو تمام‌اتوماتیک کنسروسازی

اتوکلاو عمودی پخت

اتوکلاو عمودی پخت جهت انجام پخت نهایی در خطوط تولید کنسرو گوشتی و غیر گوشتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتوکلاو عمودی پخت
دستگاه اگزاست

دستگاه اگزاستر

دستگاه اگزاستر به منظور ایجاد خلا درون قوطی‌های کنسرو و همچنین پخت اولیه محتویات داخل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه اگزاستر
پاستوریزاتور

پاستوریزاتور

دستگاه پاستوریزاتور جهت انجام عملیات پاستوریزاسیون در خطوط تولید کنسروی‌جات به ویژه در خط تولید رب گوجه‌فرنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

پاستوریزاتور

تونل پاستوریزاتور

تونل پاستوریزاتور به منظور انجام عملیات پاستور کردن بعد از دربندی در خط تولید کنسروی‌جات مورد استفاده قرار می‌گیرد. تونل پاستوریزاتور در انواع دوشی و غرقابی موجود می‌باشد.

تونل پاستوریزاتور

دستگاه استریل قوطی رسان

دستگاه استریل قوطی در خط تولید محصولات کنسروی جهت میکروب‌زدایی و ضدعفونی کردن قوطی‌های خالی جهت آماده‌سازی و پرکردن محصول نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دستگاه استریل قوطی رسان

قوطی‌شوی

دستگاه قوطی‌شور در خطوط تولید کنسروی‌جات، جهت میکروب‌زدایی و ضدعفونی کردن قوطی‌ها پس از فرآیند درب‌بندی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قوطی‌شوی